Tietosuoja

Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Ammattipuhujat Oy / webkoulutus.fi
Sentnerikuja 2A
00440 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Suomen Ammattipuhujat Oy / Tietosuoja
Sentnerikuja 2A
00440 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Suomen Ammattipuhujat markkinointirekisteri

4. Rekisterin pitämisen oikeusperuste

Keräämme vain käyttötarkoituksen kannalta oleelliset ja tarpeelliset henkilötiedot. Keräämme henkilötietoja uutiskirjetilauksiin, tapahtumailmoittautumisiin, koulutusilmoittautumisiin ja koulutusten järjestämiseen, verkkosivujen ja sosiaalisen median seurantaan ja optimointiin. Käsittelemme myös henkilötietoja ja sen mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämiemme tapahtumien ja koulutuksien hallintaan.

Tietojenkäsittelyn tarkoituksena voi myös olla samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, markkinointi, myynti, palveluiden ylläpito ja kehitys, laadunvarmistus, suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset.

Edellä mainitut henkilötietojen käsittelyt perustuvat yhtiön oikeutettuun etuun tiedottaa liiketoiminnastaan ja kehittää liiketoimintaansa, ja sitä kautta tarjoamaan palveluidensa käyttäjille entistä parempaa palvelua. Käsittelemällä henkilötietoja pyrimme myös parantamaan ja varmistamaan palveluidemme turvallisuuden, riskienhallinnan ja väärinkäytösten estämisen sekä selvittämisen. Nämä perustuvat lakisääteiseen velvollisuuteemme.

Lisäksi suoramarkkinointi tai ilmoittautumiset koulutuksiin ja tapahtumiin koskien henkilökohtaisia yksityisiä henkilötietoja (esim. ei henkilön yrityssähköposti) perustuu suostumukseen.

Tapahtumia varten voimme tiedustella sinulta mieltymyksiäsi tai toivomuksiasi, mutta emme kuitenkaan edellytä tämän tiedon antamista. Antamiesi tietojen käsittely perustuu tällöin suostumukseesi.

5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
– Asiakkaan ja henkilön rekisteröinti
– Liiketoiminnan toteuttaminen
– Asiakkaan nimen ja osoitteen luovuttaminen kumppanille
– Asiakastietojen käsittely laskututusta ja palkanmaksua varten
– Analysointi ja tilastointi sisäistä tarkoitusta varten
– Asiakaspalvelun, markkinoinnin ja myynnin toteuttaminen ja kehittäminen
– Sähköinen uutiskirje

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
Asiakkaan tai henkilön perustiedot, kuten:
– yritys/organisaatio
– nimitiedot
– yhteystiedot
– osoitetiedot
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– asiointikieli
– muut asiakkaan demografiatiedot
Rekisteröitymistiedot, kuten:
– käyttäjätunnus
– salasana
– muu mahdollinen yksilöivä tunnus

Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten:

– myynti- ja markkinointiaktiviteetit
– laskutus- ja maksutiedot
– tuote- ja tilaustiedot
– yhteydenotot ja palaute
– sijaintitiedot
– peruutustiedot

7. Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla.

8. Tietojen säilyttämisaika
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi Suomen Ammattipuhujien työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

  • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
  • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
  • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
  • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

13. Evästeet ja selailun seuranta
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Ammattipuhujat Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot
Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

15. Sijaintitiedot
Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi. Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

16. Rekisteröidyn oikeudet
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus, poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Ammattipuhujat Oy / Tietosuoja
Sentnerikuja 2A
00440 Helsinki

www.samp.fi
www.webkoulutus.fi
Tai sähköpostitse asiakaspalvelu(ät)samp.fi

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Sentnerikuja 2A 00440 Helsinki.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse asiakaspalvelu(ät)samp.fi.

Oikeus kieltää sähköinen asiakasviestintä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen asiakasviestintä jokaisen asiakaskirjeen lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse asiakaspalvelu(ät)samp.fi.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen ja muu tekninen seuranta
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Seuraamme verkkosivuston liikennettä evästeiden avulla. Tässä käytämme apuna esimerkiksi Google Analytics -ohjelmaa  Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen. Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta ja voit tutustua tarkemmin tähän Googlen verkkosivustolla.

Verkkosivustollamme on myös muita evästeitä. Evästeiden avulla keräämme pääasiassa tietoa markkinointitarkoituksessa uutiskirjeiden toimivuudesta ja seuraamme uutiskirjeiden linkkien avaamista ja liikenteen generoitumista tämän kautta verkkosivustollemme. Tällä pyrimme kehittämään verkkosivustomme toimivuutta ja parantamaan käyttökokemusta, sekä markkinointiamme uutiskirjeiden tilaajille miellyttävämpään suuntaan. Keräämme evästeiden avulla tiedon selaimen kielestä, jotta osaamme ohjata käyttäjän käyttämään verkkosivustoamme hänelle parhaiten sopivalla kielellä.

Käytämme verkkosivustollamme myös muita kolmannen osapuolen palveluita ja siten heidän evästeitään, jotta sivustomme sisältöä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa. Palvelujentarjoajat ovat Facebook, Twitter ja LinkedIn. Sinulla on aina mahdollisuus estää, hallinnoida sekä poistaa evästeitä selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksien kautta.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse asiakaspalvelu(ät)samp.fi. Asiakasrekisterin tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa asiakkaan mahdollisuuteen osallistua viralliseen kilpailutoimintaan.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse asiakaspalvelu(ät)samp.fi.

Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse asiakaspalvelu(ät)samp.fi.

17. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

18. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.